27/03/2017
לילות הסדר של כתות ג'

ביום א' כתה ג'2 ביום ב'כתה ג'1 וביום רביעי כתה ג'3 המסיבות תיערכנה בשעה 17:30

03/03/2016
עלינו לגמר בתחרות הסייבר הארצית

בית ספר השלום הגיע למקום ה-11 בגמר הארצי בתחרות הסייבר. בתחרות השתתפו 1444 בתי ספר. לגמר הגיעו 69 בתי ספר. בעקבות מחנה האימונים בו השתתפו הילדים שסיימו את כל שלבי האימון והתחרות נבחרו שני בנים ושתי בנות שיצאו להיכל הטוטו בחולון שם יצגו את בית הספר. התחרות התמקדה בנושאים הצפנה ורשימה מקושרת.

03/03/2016
כמעט היסודי היחיד שעלה לגמר הרובוטיקה

בית ספר השלום השתתף בגמר הרובוטיקה FLL. אחד היחידים מבתי הספר היסודיים בכל הארץ.

03/03/2016
מקום ראשון במדעים וטכנולוגיה

בית ספר השלום זכה במקום הראשון בתחרות עבודות החקר במדעים וטכנולוגיה. במקום הראשון זכה פיתוח דלת שמונעת טריקה.