"כל ההתחלות קשות ,
אך קשה מהן ההתמדה"


(חיים נחמן ביאליק)